Loading...
bklogo.png

Վիրաբուժություն

Վիրաբուժական բաժանմունքի հիմնական սկզբունքը հոսպիտալացման նվազագույն ժամկետում բուժման առավելագույն արդյունք ապահովելն է: Այդ պատճառով բաժանմունքն ապահովված է ժամանակակից ախտորոշիչ և բուժական սարքավորումներով: