Loading...
bklogo.png

Պոլիկլինիկա

1. Մեծահասակների առողջության առաջնային պահպանում ( 1 բնակչի հաշվով )
2. Երեխաների առողջության առաջնային պահպանում ( 1 երեխայի հաշվով )
3. Առողջության առաջնային պահպանում ընտանեկան բժշկի կողմից
4. ՈՒռուցքաբանական ( մեծահասակ և մանկական )
5. Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կաբինետ ( մեծահասակ և մանկական )
6. Հոգեբուժական ( մեծահասակ և մանկական )
7. Նարկոլոգիական ( մեծահասակ և մանկական )
8. Մաշկավեներաբանական ( մեծահասակ և մանկական )
9. Ներզատաբանական ( մեծահասակ և մանկական )
10. Ստոմատոլոգիական նաև մասնագիտական ( մեծահասակ և մանկական )
11. Սրտաբանական ( մեծահասակ )
12. Կարդիոռևմատոլոգիական ( մանկական )
13. Ինֆեկցիոն ( մեծահասակ և մանկական )
14. Իմունոկնխարգելման ( մանկական )
15. Վիրաբուժական, վնասվածքաբնական ( մեծահասակ և մանկական )
16. Ակնաբուժական ( մեծահասակ և մանկական )
17. Քիթ-կոկորդ-ականջաբնական ( մեծահասակ և մանկական )
18. Նյարդաբանական ( մեծահասակ և մանկական )
19. Այլ նեղ մասնագիտական բուժ.օգնություն
20. Դատաբժշկական փորձաքննություն ամբուլատոր պայմաններում
21. Հղիների նախածննդյան հսկողություն
22. Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտություններ ( կլինիկական,բիոքիմիական,
սերոլոգիական,խորխի մանրադիտակային հետազոտւթյուն, ռենտգեն,
ֆլյուորոգրաֆիա,ֆունկցիոնալ ախտորոշում` ուլտրաձայնային ( սոնոգրաֆիա),
էլեկտրասրտագրություն,ներզննական)
23. Ֆիզիոթերապիա
24. Բուժում`ամբուլատոր պայմաններում
25. Գինեկոլոգիական բուժ.օգնություն
26. Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց բուժում, լաբորատոր ախտորոշիչ և գործիքային հետազոտւթյուններ, փորձաքննություն.
– զորակոչային բժշկական հանձնաժողովում ընդգրկված մասնագետ ( թերապևտ, քիթ-կոկորդ-ականջաբան, նյարդաբան,ակնաբույժ, վիրաբույժ, ստոմատոլոգ, մաշկավեներաբան, հոգեբույժ, բուժքույր)