Loading...
bklogo.png

Պետպատվեր եւ ապահովագրություն

1. Թերապևտիկ ընդհանուր պրակտիկա

2. Նյարդաբանական

3. Ընդհանուր վիրաբուժական և վնասվածքաբանական

4. Անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացում

5. Մանկաբարձական ընդհանուր պրակտիկա

6. Գինեկոլոգիական հիվանդություններ

7. Հղիների ախտաբանություն

8. Մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա

9. Տարափոխիկ հիվանդություններ

10. Շտապ բուժ. օգնություն

11. Թերապևտիկ և վիրաբուժական ստոմատոլոգիա

12. Նախազորակոչային և զորկոչային տարիքի անձանց փորձաքննության
բուժման գծով պետական պատվեր

13. Ախտաբանաանատոնիական ծառայություն