Loading...
bklogo.png

Ծառայություններ

«Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների գները, 2012թ.

Հ/Հ Ծառայությունների անվանումը Գինը /ՀՀ դրամ/

Վիրաբուժական ծառայություններ

1. Վիրահատություններ ստամոքսի և 12-մատյա աղու վրա 250.000
2. Վիրահատություններ լեղապարկի, լյարդի, փայծախի և լեղուղիների վրա 170.000
3 .Ենթաստամոքսային գեղձի վիրահատություններ 180.000
4. Դիագնոստիկ լապորատոմիա 150.000
5. Վահանագեղձի վիրահատություն 200.000
6. Ճողվածքահատում 130.000
Կրկնվող կամ հետվիրահատական ճողվածքահատում 150.000
Ճողվածքահատում ալոտրանսպլանտանտի տեղադրումով գներին ավելանում է 20.000
7. Ապենդէկտոմիա 130.000
8. ՈՒղիղ աղիքի խուղակների հեռացում 140.000
9. Պոչուկ- էպիթելային խուղակի հեռացում 120.000
10. Թութքի հեռացում 140.000
11. Պոլիպի հեռացում 80.000
12. Հաստ աղու հիվանդությունների հետ կապված վիրահատություններ 180.000
13. Որովայնի խոռոչի ուռուցքների վիրահատություններ 150.000
14. Էխինոկոկէկտոմիա 200.000
15. Աղիների անանցանելիության վիրահատական բուժում 150.000
16. Աղիների անանցանելիություն /աղիքի մասնահատումով /ստոմա/ 180.000
17. Վենէկտոմիա 200.000
18. Թարախակույտի հատում /ամբուլատոր/ 15.000
19. Թարախակույտի հատում /ստացիոնար պայմաններում 1-2օր / 40.000
20. Թարախային մաստիտի հատում /ամբուլատոր/ 20.000
21. Թարախային մաստիտի հատում /ստացիոնար պայմաններում 1-2օր/ 50.000
22. Պարապրոկտիտի հատում /ամբուլատոր/ 30.000
23. Պարապրոկտիտի հատում /ստացիոնար պայմաններում 1- 2 օր/ 60.000
24. Թութքի հեռացում 120.000
25. Ստորին ծայրանդամի հեռացում 160.000
26. Ճարպուռի, աթերոմայի հեռացում /ամբուլատոր / 20.000
27. Ճարպուռի, աթերոմայի հեռացում /ստացիոնար պայմաններում 1-2 օր/ 60.000
28. Եղունգի հեռացում 10.000
29. Վերքերի առաջնային մշակում /վիրակապություն/ 3.000
30. Վերքերի առաջնային մշակում կարերի տեղադրումով 5.000
31. Մեծածավալ կամ բարդացած վերքերի մշակում 8.000
32. Ջլերի կամ մկանների վնասմամբ վերքերի մշակում 10.000
33. Կրկնակի վիրակապություն 1.000
34. Լապարացենտեզ 20.000
35. Պլևրալ պունկցիա 20.000
36. Վիրաբուժական հիվանդությունների ոչ վիրահատական բուժում 140.000