Loading...
bklogo.png

Լաբորատոր-ախտորոշիչ բաժանմունք

Բժշկության զարգացման ժամանակակից փուլում ստացվող լաբորատոր ցուցանիշների հավաստիությամբ և օբյեկտիվությամբ է պայմանավորված ոչ միայն հիվանդության ճիշտ ախտորոշումը, այլ նաև համապատասխան բուժումը: Լաբորատորիայում իրականացվում են տարբեր ուղղությունների մի շարք ախտորոշիչ հետազոտություններ: Լաբորատոր ծառայության կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս ապահովել բուժող բժիշկների պահանջները: